GEBELİK TAKİBİ

Gebelik Takibi

Normal gebeliklerde (düşük riskli gebelikler) rutin olarak belli sıraya göre gerekli tetkikler yapılır.

Yüksek riskli gebeliklerde ise (çoğul gebelikler,preeklampsi, EMR, erken doğum tehdidi, 3. Trimestr kanamaları,fetal gelişim gerilikleri, annenin sistemik hastalıkları) ilave tetkik ve yakın takip gerektirir. Bunların nasıl ve ne zaman yapılacağına uzman doktor karar verecektir.

Düşük Riskli Gebeliklerde Uygulanması Gereken Tetkikler
* İlk antenetal kontrolde
* Hemogram
* Tam idrar
* Kan grubu ve gerekirse indrekt Coombs testi
* Rubella lgG
* VDRL yada RPR
* HbsAg
* Anti-Hiv(Gebenin onayı alınarak)
* 11-14 hafta

* 11-14 hafta taraması
* 12-16 hafta

* İdrar kültürü
* 16-20 hafta

* MSAFP ve 3’lü test(11-14 taraması yapılmış ise sadece MSAFP taraması)
* 4’lü veya integre test
* 18-23 hafta

* Ultrason incelemesi
* 24-28 hafta

* Diyabet taraması
* 30-34 hafta

* Hemogram ve tam idrar tahlili
* Rutin ultrason