Hakkımızda

Op. Dr. Aral Özbal

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalındaki görevinden sonra 2007-2015 İrenbe Kadın Hastalıkları ve Doğum Dal Merkezi, Tüp Bebek Merkezinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 2015 Eylül ayından sonra kendi özel muaynehanesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

TJOD (Türk Jinekoloji Obstetri Derneği), TSRM(Turkish Society of Reproductive Medicine), JED(Jinekolojik Obstetri Derneği), ESHRE (Europen Society for Human Reproduction and Embryology ), Viyana Tabip Odası ve İzmir Tabip Odası üyesidir.

Biyografi
GEBELİK VE DOĞUM

Günümüzde gebelik tanısı klasik olarak β-HCG ölçümleri ve ultrason incelemeleri ile konulur. İmplantasyondan bir gün sonra salınmaya başlar, iki gün sonra kanda ölçülecek düzeye erişir. Henüz adet gecikmesi olmadan β-HCG ye bakarak gebelik tanısı konulabilir.

Detaylar
GEBELİK TAKİBİ

Normal gebeliklerde (düşük riskli gebelikler) rutin olarak belli sıraya göre gerekli tetkikler yapılır. Yüksek riskli gebeliklerde ise (çoğul gebelikler,preeklampsi, EMR, erken doğum tehdidi, 3. Trimestr kanamaları,fetal gelişim gerilikleri, annenin sistemik hastalıkları) ilave tetkik ve yakın takip gerektirir.

Detaylar
İNFERTİLİTE VE KISIRLIK

Kısırlık (infertilite) tedavisinde öncelikle kısırlığın nedeni hakkında araştırma ve tahliller yapılması gerekir çünkü kısırlığın tedavisi nedene göre değişecektir.. Kısırlık problemi olan çiftlerin yaklaşık %15 kadarında ise kadında ve erkekte hiçbir sebep bulunamaz buna açıklanamayan infertilite denir,

Detaylar
JİNEKOLOJİK AMELİYATLAR

Endoskopik (kapalı cerrahi yöntem) Ameliyatlar
Vaginal Ameliyatlar
İdrar Kaçırma Ameliyatları
Onkolojik Ameliyatlar

Detaylar